Nie jest mądrą rzeczą chwalić to, czego  nie znamy, ale krytykowanie tego jest głupotą.
-- Da Vinci

Jeśli większość ludzi wierzy, iż coś jest prawdą, uciekaj od takiej prawdy jak najdalej.
-- Mark Twain

Licznik odwiedzin

Dziś
Wczoraj
Tygodniowo
Miesięcznie
Razem
226
607
3756
17175
723469Regulamin i Polityka Prywatności Sewisu
 

1. Niniejsze informacje dotyczą warunków i zasad korzystania z Serwisu Internetowego www.vibronika.eu oraz sprzedaży oferowanych tu produktów.

 

2. Usługodawcą jest firma ENGLISH FOR YOU ROMAN NOWAK z siedzibą w Kartuzach , os. Sikorskiego 7/11, 83-300 Kartuzy, NIP 589-113-28-51, REGON 191243154, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Kartuzy pod nr. 2770/96.

 

3. Dane osobowe Kupującego są chronione i przetwarzane w celu i zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz.883), oraz ; są one wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są nikomu przekazywane.
4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz  żądania ich zmiany lub usunięcia.

5. Warunkiem technicznym pełnego korzystania z serwisu i zakupów jest możliwość korzystania z komputera z dostępem do Internetu oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 

6. Serwis wykorzystuje wyłącznie tzw.  "session cookies" - "ciasteczka" tymczasowe/ sesyjne, wygasające z końcem sesjii, czyli po wylogowaniu się z Serwisu i po ponownym zalogowaniu, nie zostaniesz rozpoznany. "Session cookies" dostarczają ogólnych informacji o sposobie korzystania Użytkowników z Serwisu, jak również wykorzystywane bywają do umożliwienia korzystanie z formularza kontaktowego.  Nie umożliwiają rozpoznania Użytkownika po opuszczeniu strony i ponownym wejściu na nią. Użytkownik może  - jeśli zechce - zablokować wszelkie wybrane przez siebie "ciasteczka"  w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki. Serwis w żadnym wypadku nie obserwuje zachowań ani preferencji konkretnego użytkownika. 

 

7. Każdy może przeglądać swobodnie treści serwisu: nie trzeba się logować ani zakładać żadnego konta.  Serwis nie zbiera żadnych informacji o osobach przeglądających zamieszczone tu treści. 

 

8. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z całością  niniejszego Regulamini i akceptuje  jego ustalenia.

9. Kontakt z Serwisem możliwy jest  poprzez wykorzystanie adresu e-mail względnie numeru telefonu dostępnych  w zakładce "Kontakt". Preferowany sposób złożenia zamówienia - drogą mailową.

10. Informacje zamieszczone w Serwisie, choć nie są ofertą handlową w rozumieniu KC, stanowią jednak zaproszenie do wyrażania zainteresowania.

11. Ceny są cenami brutto, wyrażonymi w PLN, podanymi zawsze w informacji o konkretnym produkcie. Opis konkretnego produktu zawiera szereg istotnych informacji o nim, a w przypadku dodatkowych pytań Serwis chętnie służy pomocą.   

 

12. Oferowane E-booki przeznaczone są do czytania na ekranie komputera, bez możliwości ich wydruku, chyba, że w opisie konkretnego opracowania podano inaczej.

13. Do korzystania z zakupionych opracowań elektronicznych konieczny jest komputer  z zainstalowanym programem do otwierania plików pdf, na przykład Adobe Reader w wersji 7.0 lub wyższej. 

 

14. Osoba zainteresowana zakupem e-booka wysyła e-maila wyrażając chęć zakupu. Po przyjęciu zamówienia przez Serwis i otrzymaniu danych do przelewu, Kupujący dokonuje przelewu bankowego za wybrane pozycje, w tytule przelewu wyszczególniając, co kupuje, i na jaki adres mailowy życzy sobie przesłania zakupionych e-booków.

 

15. Szkolenia techniczne, jeśli nie mają charakteru rozmowy bezpośredniej, udzielane są zasadnuczo za pośrednictwem rozmowy z wykorzystaniem serwisu Skype. Jeśli Kupujący woli wykorzystać w tym celu telefon, inicjuje połączenie. 


16. Serwis może odmówić Szkolenia, jeśli uzna, że tematyka nie mieści się w obszarze jego kompetencji.

17. Kupujący upoważnia Serwis do realizacji usługi - wysłania zakupionych e-booków przed upływem dwutygodniowego terminu od dnia zawarcia umowy. W razie jeśli Kupujący życzy sobie realizacj usługi po tym terminie, (np. po to, aby mieć czas na zastanowienie się i ewentualną rezygnację z e-booka),  sygnalizuje to pocztą elektroniczną  przed opłaceniem zamówienia.     

 

18. Opłacone e-booki zostaną przesłane niezwłocznie (nie później niż w ciągu jednego tygodnia, choć najczęściej tego samego dnia) po pojawieniu się przelewu .

19. Treści e-booków oferowanych w Serwisie są przedmiotem prawa autorskiego. Każdy e-book dostarczany jest w formie pliku pdf, otwieranego podaną Kupującemu frazą celem ograniczenia dostępu osobom niepowołanym. Kupujący nie nabywa praw majątkowych do treści e-booków, a ich rozpowszechnianie, powielanie - jest nielegalne.


20. W przypadku korzystania z szkolenia Kupujący opłaca poświęcony mu przez Serwis czas, ale nie otrzymuje  gwarancji, że rozwiąże to jego problemy.  Jednocześnie Serwis oświadcza, że dołoży należytej staranności aby właściwie zrealizować usługę.   


21. Ewentualne reklamacje składać należy droga elektroniczną bądź pocztową, adres mailowy w zakładce Kontakt, pocztowy w pkt. 2 niniejszego Regulaminu. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie siedmiu dni roboczych.

22. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu stosowane będą jego ustalenia w stosunku do przyjętych ale  jeszcze nie zrealizowanych zamówień - w brzmieniu sprzed zmiany, chyba że Kupujący wyrazi życzenie zastosowania się do nowego brzmienia.

23. Regulamin w obecnej formie obowiązuje od 17 lipca 2016.