Nie jest mądrą rzeczą chwalić to, czego  nie znamy, ale krytykowanie tego jest głupotą.
-- Da Vinci

Jeśli większość ludzi wierzy, iż coś jest prawdą, uciekaj od takiej prawdy jak najdalej.
-- Mark Twain

Licznik odwiedzin

Dziś
Wczoraj
Tygodniowo
Miesięcznie
Razem
205
240
2145
9779
1194346


 

Regulamin 
 

1. Niniejsze informacje dotyczą warunków i zasad korzystania z Serwisu Internetowego www.vibronika.eu oraz sprzedaży oferowanych tu produktów - treści cyfrowych (e-booki) i szkoleń technicznych. 

 

2. Sprzedającym jest firma ENGLISH FOR YOU ROMAN NOWAK z siedzibą w Kartuzach , os. Sikorskiego 7/11, 83-300 Kartuzy, NIP 589-113-28-51, REGON 191243154, zarejestrowan,a w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Kartuzy pod nr. 2770/96, reprezentowaną przeze mnie - Roman Nowak. 

 

3. Dane osobowe Kupującego są chronione i przetwarzane w celu i zakresie określonym w regulacjach RODO, co jest opisane w Polityce Prywatności i Cookies.  

 

4. Warunkiem technicznym korzystania z serwisu i zakupów jest możliwość korzystania z komputera z dostępem do Internetu, a także posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.

 

5. Każdy może przeglądać swobodnie treści Serwisu: nie trzeba się logować ani zakładać  konta.  Serwis nie zbiera żadnych informacji o osobach przeglądających zamieszczone tu treści,  nie wysyła nie zamówionych treści, nie prowadzi list mailingowych. 

 

6. Kupujący dokonuje ewentualnego zakupu po zapoznaniu się z całością niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności i Cookies i po akceptacji ustaleń obu tych dokumentów, a Sprzedający, Roman Nowak, przyjmuje to do wiadomości.

 

7. Kontakt z Serwisem możliwy jest  poprzez wykorzystanie adresu e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. względnie numeru telefonu, dostępnych  w zakładce Kontakt . Preferowany sposób złożenia zamówienia - drogą mailową, ponieważ pozwala to mi, jako Sprzedawcy, na weryfikację istnienia i funkcjonowania adresu e-mail Kupującego, co jest niezbędne do sfinalizowania zakupu. 

 

8. Funkcjonujący adres e-mail Kupującego jest konieczny dla przeprowadzenia transakcji z uwagi na to, że zakupione produkty dostarczane są jako załącznik w e-mailu.

 

9. Informacje zamieszczone w Serwisie, choć nie są ofertą handlową w rozumieniu KC, stanowią jednak zaproszenie do wyrażania zainteresowania.


10. Ceny są cenami brutto, wyrażonymi w PLN, podanymi zawsze w informacji o konkretnym produkcie. Opis konkretnego produktu zawiera szereg istotnych informacji o nim, a w przypadku dodatkowych pytań Serwis chętnie służy pomocą. 

 

11. Oferowane e-booki przeznaczone są do czytania na ekranie komputera mającego możliwość otwierania plików pdf, bez możliwości ich wydruku, chyba, że w opisie konkretnego opracowania podano inaczej. Kupującemu nie wolno łamać indywidualnej frazy otwierajacej  otrzymane treści cyfrowe, ani przerabiać ich na inny format.


12. Do korzystania z zakupionych opracowań elektronicznych konieczny jest komputer lub tablet z zainstalowanym programem do otwierania plików pdf.

 

13. Osoba zainteresowana zakupem e-booka wysyła e-maila wyrażając chęć zakupu. Po przyjęciu i zaakceptowaniu zamówienia przez Sprzedającego, Kupujący otrzymuje dalsze informacje, na przykład informacje o zniżkach do zakupu i dane do przelewu. Kupujący dokonuje przelewu bankowego za wybrane pozycje, w tytule przelewu wyszczególniając, co kupuje, i podając adres mailowy na jaki wysłane mają być zakupione treści cyfrowe (e-booki). 

 

14. Kupujacy e-booki ma prawo odstąpić od umowy w terminie czternastu dni. Jednocześnie jednak, z uwagi na techniczną możliwość powielania pliku, nie ma możliwości zwrotu treści cyfrowych w sposób skutecznie zabezpieczający interesy Sprzedającego. Dlatego, celem zabezpieczenia wzajemnych interesów Kupującego i Sprzedającego, wysyłka nastąpi po upływie dwu tygodni od zakupu, w czasie których Kupujący może odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy za zakupione treści cyfrowe. 

 

15. Kupujący, który zechce otrzymać zakupione e-booki niezwłocznie, może wcześniej, nawet w trakcie lub tuż po dokonaniu przelewu, poinformować Sprzedającego (Roman Nowak) drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - że świadom faktu utraty prawa do odstąpienia  od umowy w ciągu czternastu dni od zakupu, życzy sobie niezwłocznej wysyłki zakupionych treści cyfrowych. Po otrzymaniu takiego oświadczenia przez Sprzedającego, Kupujący otrzyma zakupione treści niezwłocznie - to znaczy najczęściej tego samego dnia, a najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych.

 

16. Sprzedający ma obowiązk dostarczenia treści cyfrowych wolnych od wad fizycznych i prawnych, a w przypadku zgłoszenia ewentualnych wad, do ich niezwłocznego usunięcia. 

17. Serwis oferuje Szkolenia techniczne. Jeśli nie mają one charakteru rozmowy bezpośredniej, prowadzone są zasadniczo za pośrednictwem rozmowy z wykorzystaniem serwisu Skype. Jeśli Kupujący woli wykorzystać w celu odbycia Szkolenia telefon, inicjuje połączenie.  Szkolenie na odległość może być wzbogacone użyciem oprogramowania TeamViewer, w takim przypadku Kupujący korzysta z bezpłatnej wersji oprogramowania w wersji 10 (a nie wyższej, ponieważ Sprzedający zakupił tę właśnie  wersję, a producent oprogramowania zablokował kompatybilność w górę), które można sobie ściągnąć ze strony prodcenta TeamViewer. 

 

18. Decydując się na wykupienia Szkolenia, Kupujący kieruje się oceną Sprzedającego dokonaną na podstawie artykułów znajdujących się w Serwisie autorstwa Sprzedającego. Opłaca poświęcony mu przez Sprzedającego czas,  jednak nie otrzymuje  gwarancji, że Szkolenie rozwiąże  jego problemy. Jednocześnie Sprzedający oświadcza, że dołoży należytej staranności aby właściwie zrealizować usługę Szkolenia.   

 

19. Serwis może odmówić Szkolenia, jeśli oczekiwana przez Kupującego tematyka nie mieści się w obszarze kompetencji prowadzącego (Roman Nowak).

 

20. Treści e-booków oferowanych w Serwisie są przedmiotem prawa autorskiego. Każdy e-book dostarczany jest w formie pliku pdf, otwieranego podaną Kupującemu indywidualną frazą otwierającą opracowanie, celem ograniczenia dostępu osobom niepowołanym. Kupujący nie nabywa praw majątkowych do treści e-booków, a ich rozpowszechnianie, powielanie - jest nielegalne. E-booki służą wyłącznie do użytku osobistego Kupującego.

 

21. Ewentualne reklamacje składać należy drogą elektroniczną lub pocztową - adres pocztowy w pkt. 2 niniejszego Regulaminu. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie czternastu  dni.

22. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu stosowane będą jego ustalenia w stosunku do przyjętych ale  jeszcze nie zrealizowanych zamówień - w brzmieniu sprzed zmiany, chyba że Kupujący wyrazi życzenie zastosowania się do nowego brzmienia.


23. Regulamin w obecnej formie obowiązuje od 17 maja 2018.