Nie jest mądrą rzeczą chwalić to, czego  nie znamy, ale krytykowanie tego jest głupotą.
-- Da Vinci

Jeśli większość ludzi wierzy, iż coś jest prawdą, uciekaj od takiej prawdy jak najdalej.
-- Mark Twain

Licznik odwiedzin

Dziś
Wczoraj
Tygodniowo
Miesięcznie
Razem
610
528
4295
16094
778628Regulamin i Polityka Prywatności Serwisu Vibronika
 

1. Niniejsze informacje dotyczą warunków i zasad korzystania z Serwisu Internetowego www.vibronika.eu oraz sprzedaży oferowanych tu produktów.

2. Usługodawcą jest firma ENGLISH FOR YOU ROMAN NOWAK z siedzibą w Kartuzach , os. Sikorskiego 7/11, 83-300 Kartuzy, NIP 589-113-28-51, REGON 191243154, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Kartuzy pod nr. 2770/96.

3. Dane osobowe Kupującego są chronione i przetwarzane w celu i zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz.883), oraz ; są one wykorzystywane do realizacji zamówienia i nie są nikomu przekazywane.
4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz  żądania ich zmiany lub usunięcia.

5. Warunkiem technicznym pełnego korzystania z serwisu i zakupów jest możliwość korzystania z komputera z dostępem do Internetu oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.

6. Serwis wykorzystuje wyłącznie tzw.  "session cookies" - "ciasteczka" tymczasowe/ sesyjne, wygasające z końcem sesjii, czyli po wylogowaniu się z Serwisu i po ponownym zalogowaniu, nie zostaniesz rozpoznany. "Session cookies" dostarczają ogólnych informacji o sposobie korzystania Użytkowników z Serwisu. Nie umożliwiają rozpoznania Użytkownika po opuszczeniu strony i ponownym wejściu na nią. Użytkownik może  - jeśli zechce - zablokować wszelkie wybrane przez siebie "ciasteczka"  w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki. Serwis nie obserwuje zachowań ani preferencji konkretnego użytkownika. 

7. Każdy może przeglądać swobodnie treści serwisu: nie trzeba się logować ani zakładać żadnego konta.  Serwis nie zbiera żadnych informacji o osobach przeglądających zamieszczone tu treści. 

8. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z całością  niniejszego Regulamini i akceptuje  jego ustalenia, a Sprzedający, Roman Nowak, przyjmuje to do wiadomości.

9. Kontakt z Serwisem możliwy jest  poprzez wykorzystanie adresu e-mail względnie numeru telefonu dostępnych  w zakładce "Kontakt". Preferowany sposób złożenia zamówienia - drogą mailową.

10. Informacje zamieszczone w Serwisie, choć nie są ofertą handlową w rozumieniu KC, stanowią jednak zaproszenie do wyrażania zainteresowania.
11. Ceny są cenami brutto, wyrażonymi w PLN, podanymi zawsze w informacji o konkretnym produkcie. Opis konkretnego produktu zawiera szereg istotnych informacji o nim, a w przypadku dodatkowych pytań Serwis chętnie służy pomocą.   

12. Oferowane e-booki przeznaczone są do czytania na ekranie komputera, bez możliwości ich wydruku, chyba, że w opisie konkretnego opracowania podano inaczej. Kupującemu nie wolno łamać indywidualnej frazy otwierajacej  otrzymane treści cyfrowe, ani przerabiać ich na inny format.
13. Do korzystania z zakupionych opracowań elektronicznych konieczny jest komputer  z zainstalowanym programem do otwierania plików pdf, na przykład Adobe Reader w wersji 7.0 lub wyższej. 

14. Osoba zainteresowana zakupem e-booka wysyła e-maila wyrażając chęć zakupu. Po przyjęciu i zaakceptowaniu zamówienia przez Serwis i otrzymaniu danych do przelewu, Kupujący dokonuje przelewu bankowego za wybrane pozycje, w tytule przelewu wyszczególniając, co kupuje, i na jaki adres mailowy życzy sobie przesłania zakupionych e-booków. Zakupione treści będą przesłane Kupującemu dopiero po dokonaniu przezeń przelewu.

15. Kupujacy e-booki (są to treści cyfrowe) ma prawo odstąpić od umowy w terminie czternastu dni. Jednocześnie jednak, z uwagi na techniczną możliwość powielania pliku, nie ma możliwości zwrotu treści cyfrowych. Dlatego, celem zabezpieczenia wzajemnych interesów Kupującego i Sprzedającego, wysyłka nastąpi po upływie dwu tygodni od zakupu, w czasie których Kupujący może odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy za zakupione treści cyfrowe.

16. Kupujący, który zechce otrzymać zakupione e-booki niezwłocznie, może wcześniej, nawet w trakcie lub tuż po dokonaniu przelewu, poinformować Sprzedającego (Roman Nowak) drogą mailową, że życzey sobie niezwłocznej wysyłki zakupionych treści cyfrowych, świadom faktu utraty prawa do odstąpienia  od umowy zakupu w ciągu czternastu dni od zakupu.

17. W  przypadku, gdy Kupujący poinformuje Sprzedającego, że życzy sobie niezwłocznego przesłania e-booków, będą one mu przesłane najczęściej tego samego dnia, a najpóźniej w ciągu  pięciu dni roboczych.

18. Szkolenia techniczne, jeśli nie mają charakteru rozmowy bezpośredniej, prowadzone są zasadniczo za pośrednictwem rozmowy z wykorzystaniem serwisu Skype. Jeśli Kupujący woli wykorzystać w celu odbycia Szkolenia telefon, inicjuje połączenie.
19. Serwis może odmówić Szkolenia, jeśli uzna, że tematyka nie mieści się w obszarze kompetencji prowadzącego (Roman Nowak).

20. Treści e-booków oferowanych w Serwisie są przedmiotem prawa autorskiego. Każdy e-book dostarczany jest w formie pliku pdf, otwieranego podaną Kupującemu frazą celem ograniczenia dostępu osobom niepowołanym. Kupujący nie nabywa praw majątkowych do treści e-booków, a ich rozpowszechnianie, powielanie - jest nielegalne. E-booki służą do użytku osobistego Kupującego.
21. W przypadku korzystania ze Szkolenia Kupujący opłaca poświęcony mu przez Serwis czas, ale nie otrzymuje  gwarancji, że rozwiąże to jego problemy.  Jednocześnie Serwis oświadcza, że dołoży należytej staranności aby właściwie zrealizować usługę.  
22. Ewentualne reklamacje składać należy droga elektroniczną bądź pocztową, adres mailowy w zakładce Kontakt, pocztowy w pkt. 2 niniejszego Regulaminu. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie siedmiu dni roboczych.

23. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu stosowane będą jego ustalenia w stosunku do przyjętych ale  jeszcze nie zrealizowanych zamówień - w brzmieniu sprzed zmiany, chyba że Kupujący wyrazi życzenie zastosowania się do nowego brzmienia.

24. Regulamin w obecnej formie obowiązuje od 17 stycznia  2018.