Nie jest mądrą rzeczą chwalić to, czego  nie znamy, ale krytykowanie tego jest głupotą.
-- Da Vinci

Jeśli większość ludzi wierzy, iż coś jest prawdą, uciekaj od takiej prawdy jak najdalej.
-- Mark Twain

Licznik odwiedzin

Dziś
Wczoraj
Tygodniowo
Miesięcznie
Razem
216
760
3577
14820
926612

 

Aktualne informacje o planowanych w najbliższym czasie szkoleniach można zawsze znaleźć w Nowościach.

 

Tekst aktualny od 1 października 2018

 

Poniżej - sporo ogólnych i szczegółowych informacji na temat szkoleń jakie oferuję.

 

Informacje ogólne

Ponieważ mainstreamowa medycyna w Polsce nie uznaje, nie stosuje, metod biorezonansowych, są to metody eksperymentalne, zajmując się nimi stajemy się badaczami, eksperymentatorami w dziedzinie biorezonansu, rewitalizacji organizmu, pozbywania się pasożytów, bólu, optymalizacji działania organów ciała, odzyskiwaniu sprawności organizmu. Nie ma gwarancji bezpieczeństwa czy sukcesu. Działasz też wyłącznie  na własną odpowiedzialność. Ale czy tzw. medycyna "akademicka" daje nam gwarancję bezpieczeństwa czy sukcesu? Ponad 97% ludzi poddanych chemioterapii umiera w ciągu pięciu lat. Przeczytaj też na przykład, co podpisujesz przed ewentualnym zabiegiem, choćby zwykłej gastroskopii...

     Podane poniżej informacje o działaniu omawianych procedur są eksperymentalne, "niepotwierdzone", jak to nazywa główny nurt. Zauważ też, że nie mówimy tu o leczeniu, lecz o rewitalizacji, pozbywaniu się patogenów, normalizacji pracy organów ciała...  Tym, co co medyczny mainstream nazywa leczeniem, niech zajmują się lekarze.

     Stosowanie metod Rife'a w oparciu platformę Spooky2  dynamicznie się rozwija. Coraz więcej ludzi rozumie, że sprawę odzyskania zdrowia należy wziąć we własne ręce. Elektroterapią, biorezonansem interesuje się coraz więcej ludzi, w tym tych z bardzo konkretnymi osiągnięciami, zdolnymi do wnoszenia nowych idei, możliwych do zastosowania praktycznego. Ten proces bardzo przyspieszył ostatnio.

    Pojawiają się wciąż nowe zestawy częstotliwości i presety (zawierające  pełną definicję właściwości sygnału) oparte na połączeniu wiedzy i informacji pochodzących od różnych kompetentnych ludzi i opracowań naukowych - w rozumieniu dobrej nauki (w badaniach korporacyjnych płaci się za z góry zdefiniowany, odpowiadający interesowm korporacji wynik "badań"). Twórcy presetów coraz częściej „odrobili pracę domową”, zapoznając się z wartoścowymi opracowaniami, co pozwoliło „połączyć kropki” celem uzyskania rozwiązań sekretów coraz większych fragmentów tej naszej matrixowej łamigłówki zdrowia. 

Ostatnio coraz bardziej oczywisty jest wpływ stylu życia i przestrzegania paru zasad dla utrzymania się w dobrej formie. Do swojego szkolenia włączam sposoby wiedzę o wykorzystywaniu (z elementami warsztatów) czwartego stanu wody oraz pulsującego pola magnetycznego dla głębokiej rewitalizacji organizmu.

   Chętni mogą zdecydować się następnie na samodzielne eksperymenty; są informacje, że możliwe jest osiągnięcie symptomów biologicznego odmłodzenia ocenianego na ponad 10 lat w cągu roku korzystania ze wspomnianych, możłiwych do przeprowadzenia metod. Rzecz dość już znana wśród Azjatów, tylko Europejczycy trzymani w nieświadomości. I dla wykorzystywania Gazu Browna nie trzeba wcake  kupować sprzętu za 1500 - 2400 euro, można kupić za ok 200 dolarów razy, dodać kilkadziesiąc zł na małe zmiany O czym może być na szkileniu) aby rozpocząć.     

 

Szkolenie na poziomie podstawowym prowadzone jest indywidualnie lub grupowo.

Koszt szkolenia indywidualnego na poziomie  podstawomym to 130 zł za godzinę lekcyjną (45 min).  Przy szkoleniu podstawowym indywidualnym 4 godzinnym (tylko spotkanie w Kartuzach) jest ulga i cena wynos 420 zł. Szkolenie grupowe jest dłuższe,  odbywa się też w Kartuzach i jego koszt wynosi obecnie 350 zł od osoby.

 

Zagadnienia do szkolenia indywidualnego na poziomie kontynuacyjnym ustalane jest bardziej pod kątem indywidualnego zapotrzebowania. Ja przedstawiam propozycje, a osoba zainteresowana szkoleniem uzupełnia mailowo planowaną agendę o proponowane przez siebie zagadnienia.  Możemy omawiać na przykład

- krótkie (ok. godziny lekcyjnej) powtórzenie podstaw korzystania ze Spooky2 + proste praktyczne zadania testowe
- kiedy, jak i dlaczego skanować organizm, jak ustawić parametry skanowania (dla skanu ogólnego bądź ukierunkowanego na poszukiwanie określonych gatunków pasożytów), korzystanie z funkcji reverse - lookup
- przeprowadzanie dwu zupełnie różnych rodzajów bioskanu  (GenX oraz Spooky Pulse)  oraz jak połączyć zalety tych dwu rodzajów skanowania tak, aby osiągnąć maksymalne korzyści
- optymalizacja i gradacja
presetów i wyników  i bioskanów
- w nawiązania do bioskanu, metody oceny gotowych częstotoliwości, jakie należy stosować w celu rozwiązania problemów danej osoby (metody te mogą na przykład umożliwić określenie, jakimi szczepami borelii zakażona jest dana osoba co pozwala zrezygnawać z podawania częstotliwości, które "nie dotyczą" konkretnej osoby) - omówienie ze skróconym pokazem
- jak wprowadzać częstotliwości do GenX, także w zależności od sposobu transferu - praktycznie, i jak korzystać
- jak stosować zestaw Brain Booster, może on potęgować funkcje poznawcze, usuwać „mgłę umysłową”
- stosowanie zaawansownego zestawu Cell Health - dokonuje swoistego naładowania okreśłonymi wibracjami wody w komórkach, czyniąc je znacznie odporniejszymi nadziałanie patogenów
- prezentacja nowego zestawu/presetu częstotliwości odpowiedniego w przypadku boreliozy - oddziałuje nie tyle na bakterie, co na powiązane z  borelią antygeny i warstwy proteinowej OSP A, B, C - stosowanie daje minimalną (lub wcale) reakcję Herx'a
- tworzenie częstotliwości dezintegrujących (temat ściśle eksperymentalny), czyli tych, które niszczą wybrane związki chemiczne np. neutralizacja  związków rtęci wpychanych nam w szczepinkach czy też alkoholu izopropylowego - temat w kategoriach skuteczności w ogniu ostrej dyskusji, bo bardzo nowy, potrzeba nam więcej eksperymentatorów, czekamy na świadectwa, pamiętaj że to są eksperymenty, nie oczekuj oficjanego potwierdzenia, bo się nie doczekasz
- wytwarzanie srebra i miedzi koloidalnej metodą wysokonapięciową (HVAC - High Voltage AC) - pokaz, wyjaśnienie, wskazówki

- dlaczego (moim zdaniem) PEMF może być skuteczniejsze od aLmpy Plazmowej

- stosowanie 4-go stanu wody dla rewitalizacji, omówienie i warsztat praktyczny

..... i inne zagadnienia, zagadnienia należy podać z góry - sporo zależy tu od poziomu i zainteresowań szkolonego.

 

Szkolenie grupowe w Kartuzach  k/Gdańska: tradycyjnie, początek szkolenia godzina 10.00, a czekam na Uczestników od 9.30. Opłata obecnie to 350 zł za szkolenie podstawowe (pięć godzin lekcyjnych) W czasie szkolenia przewidziano przerwy kawowe i wspólny wyjazd na obiad (opłata za obiad w zakresie własnym Uczestnika). Zajęcia formalnie kończą się najwcześniej ok. godziny 16.30. Grupa szkoleniowa liczy 3 do 7 osób. Pełną informację w formie pliku pdf wysyłam osobom zainteresowanym udziałem w szkoleniu.

 

     Szkolenia wyjazdowe  organizuję bardzo rzadko, wyłącznie na przyjacielskie zaproszenie prywatne.
Dlaczego? Moje szkolenia prowadzone są zasadniczo w małych grupach, a ich ceny utrzymuję na niskim poziomie. Po opłaceniu dojazdu, sali wykładowej z monitorem i barkiem kawowym, noclegów w hotelu - dwie doby(!), parkowania samochodu - sens ekonomiczy szkolenia zamiejscowego traci rację bytu. 

     Gdyby zarysowałaby się szansa na wyjazdowe szkolenie grupowe, zamieszczam informację w Nowościach. Jeśli nie piszę o tym w Nowościach, oznacza to, że aktualnie nie mam takich planów.

 

Otrzymuję różne zapytania dotyczące szkoleń, poniżej spróbuję przybliżyć temat

Koszt indywidualnego  szkolenia podstawowego wynosi obecnie 130 zł za godzinę lekcyjną (45 min). Dotyczy to zarówno szkolenia w formie rozmowy telefonicznej (inicjujesz połączenie) lub przez Skype, jak i sytuacji, gdy odbywa się ono u mnie w Kartuzach, jednak szkolenie w formie spotkania w Kartuzach możliwe jest przy wyborze  minimum czterech  godzin lekcyjnych szkolenia. Oczywiście, ta druga sytuacja (spotkanie) jest znacznie korzystniejsza dla Ciebie, niż tylko rozmowa, dysponuję bowiem w Kartuzach sprzętem do praktycznych demonstracji czy też do przeprowadzenia elementów  warsztatu.
          Szkolenie indywidualne na poziomie kontynuacyjnym  - dla osób, ktore opanowały już podstawy,  i mają własne pytania wykraczjące poza nakreślony schemat - kosztuje 200 zł/godz. lekc. od osoby, i pamiętaj, że na pewne pytania nie ma dobrej odpowiedzi. Przy szkoleniu w formie spotkania w Kartuzach, przewiduję ulgi dla dwu lub trzech osób (do omówienia), są też ulgi  przewidziane przy zakupie szkolenia 4 godz. lekcyjnych (zamiast 800 zł - jest to 650 zł, 
        Ceny oferowanych przeze mnie szkoleń Elektroterapia + Spooky2 są (w mojej ocenie) -  jednymi z najniższych na rynku szkoleń  oferowanych przez firmy szkolące w eksploatacji systemów biorezonansu; łatwo to sprawdzić.
 
Powtórzę, szkolenie w formie spotkania w Kartuzach możliwe przy wyborze min. 4 godzin lekcyjnych - i wówczas proponuję ulgi - 450 zł za szkolenie podstawowe i 650 zł za kontynuacyjne.   
 
Ile godzin szkolenia potrzebuję?
Gdyby zapytał mnie ktoś, na ile godzin się zdecydować, to trudno byłoby mi odpowiedzieć na to pytanie. Obok oczywistego konfliktu interesów (to ja szkolę) muszę wskazać na potrzeby.  Bywa bardzo różnie. Zdarzyło mi się, że ktoś chciał wykupić jedną godzinę lekcyjną, ale chciał, abym go upewnił, że po tym jedno-godzinnym szkoleniu  będzie już potrafił posługiwać się systemem. Ogólnie biorąc z pewnością jest to dla wielu osób zabawne, ale mnie nie rozbawilo.
 
Często  zainteresowani wykupują dwie do czterech godzin, i na tym się kończy. Osoby głębiej zainteresowane opanowaniem systemu  decydują się na kolejne moduły, a jedna z najlepszych na naszym rynku firm od "biorezonansu", jak przyjęło się to nazywać, systematycznie co miesiąc wykupuje nowe szkolenia.  Sądzę, że najlepszą decyzją z punktu widzenia value for money jest udział w szkoleniu grupowym, no ale nie każdemu odpowiada bądź to konieczność  dojazdu, bądź termin  szkolenia. 
 
Mówiąc o Spooky 2: ogólnie oceniam, że system ten  jest nie tylko skuteczniejszy, niż inne systemy, ale jest też technologicznie bardzo przyjazny dla osoby chcącej z niego skorzystać. Wszelkie "zappery kombo" nie mogą równać się z możliwościami tego systemu - w podstawowej wersji jest on tańszy (minimalna  konfiguracja  niewiele ponad $200) i ma nieoprównywalnie większe możliwości w zakresie bogactwa oprogramowania i wysokiej jakości sygnału. System ma bardzo szeroki wachlarz komponentów do wyboru, można wydać także nawet 3- 4 tys. dolarów, co raczej nie jest konieczne.
 
Co kupić?
To zależy od tego, co checesz osiągnąć.
     Komponent plazmowy systemu jest tańszy i chyba lepszy (jest 2018) od konkurencji. Dlaczego lepszy?  Ponieważ nie pracuje w oparciu o wstęgi boczne, ale to sama nośna jest częstotliwością główną, "roboczą".  Oznacza to, że większość mocy "produkującej" wibracje plazmy jest dostrojona do przyczyny dla jakiej moduł stosujemy.  No i sterowany jest systemem dysponującym dzisiątkami tysięcy częstotoliwości i ich zestawów.Osobiście uważam, że stosowanie odpowiednich urządzeń PEMF (np. MA-3 mojej konstrukcji) jest doskonałą, tańszą alternatywą (z pewnymi przewagami) dla stosowania lampy plazmowej. Dlaczego nie jest to powszechne? Odpowiedź jest prosta. Dlaczego sprzedwać coś taniej, skoro można sprzedawać drożej? 
 
      System Spooky2, po zapoznaniu się zainteresowanej osoby z podstawami jego stosowania, może być wykorzystywany z ustawieniami domyślnymi, co upraszcza sprawę i pozwala na szybkie rozpoczęcie jego stosowanie osobom, które nie chcą wchodzić w szczegóły, choć, tak naprawdę, to wszystko staje się  bardziej interesujące właśnie po opanowaniu podstaw, po wejściu w szczegóły.  
 
Osoby zawodowo zajmujące się elektroterapią, bądź bardziej zainteresowane,  przyjeżdżają na szkolenie  grupowe, potem czasem wykupują kilka godzin przez Skype, zostają na kontynuację w kolejnym dniu, bądź wykupują szkolenie przez Skype.
 
     W przypadku szkolenia na odległość, przy wykupieniu kilku godzin szkolenia  dzielę je z zasady na części np. dwugodzinne (90 min)  jednostki lekcyjne, aby kursant miał czas na praktykę, "poukładanie" sobie poznanego materiału w głowie, uświadomienie sobie ewentualnych niejasności. Pozwala to na lepsze wykorzystanie wykupionych godzin.Zapewniam jednak, że bardziej warto przyjechać - ceny są niskie, więc łatwo pokryjesz sobie koszt dojazdu. 
 
Wspomniałem o szkoleniu grupowym. Ze względu na małe grupy (3 - 7 osób), panuje dobry wzajemny kontakt, dostrojenie i luźna atmosfera między nami wszystkimi, co potęguje zainteresowanie, przeciwdziała zmęczeniu, umożliwia nawiązanie kontaktów między Uczestnikami. No i dysponuję tu możliwością bezpośredniej prezentacji, pokazu działania urządzeń do generowania i transferu wibracji. Są elementy warsztatu. Są przerwy kawowe oraz grupowy  wyjazd na obiad (który opłacamy sobie sami).
       Całość spotkania trwa więc znacznie dłużej, niż wynikałoby to z przelicznie czasu trwania godzin lekcyjnych.  Kończymy ok. 16.30 lub  później, w zależności od tego, jakie tematy dodatkowe wypłyną nam pod koniec.   
 
Niedawno, było tak, że pewna pani (świeżo po kursie Volla)  przyjechała do mnie na dwugodzinne szkolenie  indywidualne i wyjechała bardzo niezadowolona, mówiąc, że nic z tego nie wie.  Byłem więc zaskoczony, gdy kilka dni później zapisała się na najbliższe szkolenie grupowe, którego termin wypadał niecałe dwa tygodnie później. Zjawiła się na szkoleniu, i po jego zakończeniu była bardzo, bardzo zadowolona, mówiąc, że wszystko jej się ładnie "poukładało".
        Ci z Państwa, którzy są zainteresowani  którąś z form szkolenia - Skype (indywidualnie (lub w parze), u mnie, bądź w grupie - proszę o kontakt. Najnowsze informacja na temat szkoleń grupowych znaleźć można w zakładce Nowości. 
 

Dodatkowe informacje

 

Materiały w języku polskim na temat Spooky2

 

Pod adresem: http://www.spooky2videos.com/categories/polish/  można znaleźć filmy szkoleniowe na temat Spooky2 - to info zamieszczam na prośbę zespołu Spooky2.

Zaś pod adresem https://www.spooky2.pl/brochure/ znaleźć można broszurę w języku poskim na temat sprzętu.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

Uwaga: nie sprowadzam i nie sprzedaję Spooky2, ani nie planuję takiej działalności.

Nie jestem też przedstawicielem firmy Spooky2, ani nie pośredniczę w zakupie. 

 

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem sprzętu, możesz zrobić to tu:  spooky2-mall.com.  Miejsce, skąd ściągamy  oprogramowanie, instrukcje - jest tu.

____________________________________________________________________________________________________

archiwalne:

 

Maszyna Rife'a – System Spooky2

          update 18 06 2016  po roku od zamieszczenia tej treści

    Od niedawna obserwujemy intensywny rozwój coraz skuteczniejszych technik stosowania metod bioelektronicznych dla odzyskiwania i utrzymania zdrowia. 

______________________________
Pisząc ten tekst  przed rokiem nie wiedzaiłem, że ten rozwój będzie aż tak, i coraz bardziej, intensywny - w kategoriach Systemu Spooky2. Istniejący obecnie system jest czymś zupełnie innym niż przed rokiem, i sam z trudnością potrafię ocenić zmiany, jakie zaszły. 

 

Praktycznie co miesiąc ukazywały się nowe wersje oprogramowania. Obecnie możliwości oprogramowania są już takie, że można kilkoma kilknięciami uruchamiać uniwersalne, trwające dziesiątki godzin  procedury elektroterapeutyczne wymierzone w dolegliwości zapewne większości ludzi.  Procedury te działają zdalnie i wielopoziomowo, mogą pomagać nawet dziesiątkom ludzi na raz. Ludzi, którzy w tym czasie mogą spać, pracować, czy bawić się. 

 

Miewam okazje rozmawiać - w czasie szkoleń - z osobami, które są już posiadaczami innych systemów elektroterapii, jak na przykład dość znany system działający w trybie "kontakt" i cenie dwudziestu kilku tysięcy złotych, i inne. W trakcie szkolenia zdarzało mi się usłyszeć od niektórych z tych osób, "panie Romanie, za co ja zapłaciłem 25 tys. zł, skoro można kupić Spooky2"? 

Jest już dostępny Przewodnik Użytkownika Spooky2 w języku polskim (2016 rok, niestety). Może to zwiększyć zainteresowanie  Systemem Spooky2, a także ułatwić ludziom opanowanie posługiwania się nim.

__________________________________

     Oprogramowanie Systemu Spooky2 jest bezpłatne. Cena zakupu minimalnej konfiguracji, wraz z przesyłką, wynosi niewiele ponad  tysiąc złotych (czerwiec 2015). Generator Spooky2 ma możliwość generowania tysięcy różnego rodzaju sygnałów w zależności od ustawienia będących do dyspozycji operatora Systemu parametrów. Porównawnie możliwości tego systemu z jakimikolwiek zapperami czy zapperami kombo z tzw. "funkcją Rife'a" (które bywa, że kosztują nawet ponad 3000 - 4000 zł)  ma niewielki sens.

      W obliczu faktu zaistnienia tego Systemu zapper Clark może być uważany -w kategoriach skuteczności oddziaływania -  za już tylko urządzenie pomocnicze. Dodajmy, że informowanie o "funkcji Rife'a" w zapperach kombo przez ich sprzedawców czy producentów jest marketingiem bądź brakiem kompetencji. Pasmo częstotliwości generatora Rife'a bowiem powinno wynosić przynajmniej kilka Mhz, a już na pewno ok. 1 MHz, ponieważ dopiero sygnały o  częstotlliwości od 1 ok. MHz i więcej mają możiwość skutecznego penetrowania wnętrza komórek. 

    Spooky2 może pracować samodzielnie, wówczas ręcznie ustawia się częstotliwości. Jednak dopiero podłączenie go do laptopa, czy komputera biurkowego nawet starego typu (wystarczy Windows XP) czyni zeń  System Rife'a.

    System ten ma charakter modułowy (jeden komputer może obsłużyć jeden, kilka lub więcej generatorów Spooky2), zaś skuteczność oddziaływania Systemu rośnie z ilością podłączonych do komputera generatorów. Skuteczność i przydatność już nawet jednego generatora przekracza znacznie możliwości zappera. Coraz więcej ludzi stosuje System Spooky2 do radzenia sobie z najróżnorodniejszymi problemami. Możliwe jest unieszkodliwianie patogenów i dużych pasożytów, przywracanie właściwego pH, detoksykacja różnych organów ciała, skanowanie organizmu w funkcji biofeedbacku. Ludzie zaczynają stosować System (miniimoduł - dwa generatory) w przypadku raka, lub moduł podstawowy (cztery generatory) w przypadku ponownie raka, ale także boreliozy,  choroby Morgellonow i wielu innych dolegliwości. Tysiące ludzi na świecie eksperymentuje i dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi. 

____________________________

Co kupić?

Wydaje się, że powstał pewien consensus co do sporej skuteczności oraz zalet praktycznych stosowania pewnego trybu i  metody stosowania Systemu Spooky2.

      Consensus ten dotyczy stosowania Trybu Zdalnego jednocześnie na czterech generatorach Spooky2. Ponieważ otrzymuję sporo zapytań o sugerowane przeze mnie  ukompletowanie zestawu, jaki warto zakupić, wyrażę tu swoją opnię - gdybym to ja miał decydować, byłby to zestaw czterech generatorów wraz z dodatkowym cennym osprzętem, który można zakupić pod tym adresemZamieszczam tę informację, ponieważ otrzymuję dużo zapytań, na jakie ukompletowanie się zdecydować.

     Oczywiście, jeśli zakupisz jeden generator Spooky2-5M, sterując nim przez swojego laptopa masz znacznie lepszy system elektroterapii, niż zappery kombo za awet 2 tys. złotych i więcej.

____________________________

    W zależności od ciekawości życia, chęci, wiedzy, energii, stopnia świadomości zdrowotnej ludzie w różnym stopniu radzą sobie z korzystaniem z Systemu. Jednak już podstawowa wiedza może wystarczyć do osiągnięcia rezultaów nieporównywalnie lepszych,  aniżeli daje używanie zappera.

 

    System Spooky2 może uwolnić dysponującą nim osobę od kosztownych sesji na elektronicznych urządzeniach diagnozujących, w przypadku chęci poznania kluczowych dla zdrowia danej osoby częstotliwości.

 

Do podstawowego ukompletowania Systemu dokupić można za kilkadziesiąt dolarów  przystawkę pozwalającą na przeprowadzanie sesji biofeedbacku – sesji nie ustępującej, jak sądzę - tym przeprowadzanym na bardzo kosztownym sprzęcie w dobrze wyposażonych gabinetach. Częstotliwości te są podczas sesji skanowania zapisane przez System, i następnie mogą być - w sposób zautomatyzowany - przezeń generowane. Eliminuje to konieczność poddawania się kosztownym zabiegom, sugerowanym po sesji biofeedbacku na profesjonalnych urządzeniach skanujących. System Spooky2 ma kolejne możliwości. Jego oddziaływaniu można skonfigurować tak, że działa on zdalnie: system jest umieszczony i  uruchomiony w domu, oddziaływuje na wybraną osobę, która jest w pracy czy na urlopie, niezależnie od odległości.

Co więcej, Systemem można z pełną precyzją sterować także zdalnie - przez internet. Wystarczy laptop z dostępem do internetu, aby choćby z końca świata zainicjować wybrane przez siebie procedury działania Systemu. Czy to działa? Tak, całkiem sprawnie.
 

Opanowanie obsługi systemu

    Osiągane efekty rosną wraz z umiejętnością jego stosowania. System jest tak pomyślany, że daje sporo (znacznie więcej niż zapper) już po wstępnym opanowaniu, a lepsze poznanie Systemu zwiększa nieliniowo możliwości i efekty jego wykorzystania.

 

Jeśli przeczytałeś jakieś moje książeczki, lub artykuły na Vibronice, wiesz, czym lubię się zajmować i jaki sposób argumentacji mi odpowiada. Przede wszystkim, lubię, aby z tego, czym się zająłem, coś wynikało. Jeżeli widzę problem, szukam rozwiązania. Większość moich artykułów, a tym bardziej opracowań książkowych, nawiązuje do takiej postawy.

       Jeżeli czytasz ten tekst, możesz wiedzieć już, że, aby być zdrowym, należy wziąć sprawy w swoje ręce. Medycyna mainstreamu jest niezła w ratowaniu życia w nagłych wypadkach. Ale choroby przewlekłe to inna sprawa, tu trudno na nią liczyć. Podstawowym celem kompleksu farmaceutyczno - medycznego nie jest uzdrawianie ludzi. Tym celem jest zarabianie. To jest przede wszystkim świetnie zorganizowany biznes. Nieliczni tylko to rozumieją,  ale to właśnie oni mają szansę skutecznego odzyskania i zachowania zdrowia.

      Otrzymuję sporo maili. Przepraszam tych, którym z braku czasu nie zdołałem odpisać. Ich liczni autorzy zadają czasem naprawdę liczne pytania, i na odpowiedź brak mi czasu, bo mam sporo obowiązków. Kontakt w opisywanej formie umożliwi mi odpowiedzi na takie pytania, bo staje się to wówczas częścią mojej zawodowej działalności, co uwalnia mnie od innych zajęć.


O nauce w służbie medycyny

*Co jest jedną z dominujących cech badań naukowych? To, że generalnie, są to badania finansowane.

*Jakie badania są finansowane? Takie, które przynoszą pożądane wyniki.

*Co to są pożądane wyniki? To są takie i tylko takie wyniki, które są zgodne z oczekiwaniami zamawiającego badania.  

*Co umożliwiają współczesne "badania naukowe"?  Umożliwiają nawe udowodnienie, że w oceanie nie żadnej wody. Oczywiście nie świadczy to dobrze o zespole metod określonych mianem "badań naukowych".

*Co to znaczy, że "nie ma badań dowodzących, że..."? To znaczy, że nie przeprowadzono takich badań, bo wiadomo z góry, że...; lub: przeprowadzono takie badania, ale ponieważ dowiodły, że..., to je ukryto lub... pominięto milczeniem.

No cóż, tzw. nauka służy tym, który jej płacą. I warto zapamiętać, że nie zawsze to, co uważane jest za naukowe, odzwierciedla rzeczywistość lub - po prostu - działa. Może właśnie dlatego lekarstwa nie zawsze leczą, a metody uważane za nienaukowe – bywa, że i owszem.

 

Konieczność działania i dalsze informacje o Systemie

   Coraz więcej ludzi - szczególnie tych z szerszym oglądem rzeczywistości - zaczyna zdawać sobie sprawę, że, w kontekście zdrowia,  czasy, gdy można było pozostawać biernym, już minęły.  Paradygmat stosunku do rzeczywistości zmienia się na naszych oczach. Ludzie zaczynają rozumieć, że nie można być biernym, bo rzeczywistość jest zbyt wymagająca. Poszukują więc wiedzy, co - i jak - robić. Poszukujemy sposobów radzenia sobie z wymaganiami tej rzeczywistości.  Skoro to czytasz, jesteś zapewne jednym z takich poszukujących rozwiązań ludzi.

      Nikt nie wie wszystkiego, gorzej, wszyscy się ciągle uczą, nawet najlepsi - w każdej dziedzinie. Myślę, że żyjemy w bardzo wyjątkowym okresie umożliwiającym ludziom, którzy tego chcą, wszechstronny rozwój.  Coś takiego nie było możliwe w znanej nam przeszłości. Żyjemy, dzięki pewnym aspektom rozwoju cywilizacji technicznej, w okresie dużych możliwości rozwoju dla tych, którzy poszukują sposobów uzewnętrzenia swojej aktywności. Odzyskanie i zachowanie zdrowia może być uznane za  jeden z warunków dobrego funkcjonowania i spełnienia się w tej rzeczywistości. Dlaczego? Są ludzie, którzy mają 40 lat i są schorowani, niezdolni do przejawiania twórczości, inicjatywy, rozwoju. Tracą szanse samorealizacji, spełnienia swojego ja tutaj.  Inni mają 80 lat i wciąż intensywnie się rozwijają. Ich rozwój jest przyspieszony doświadczeniem, którego brak młodym ludziom. Warunkiem jednak jest dobry stan zdrowia; w obecnej rzeczywistości w tym wieku nieosiągalny dla osób, które nie są czynnie zaangażowane w jego utrzymanie. 
      Jak sądzę, zachowanie zdrowia wymaga pewnej osobistej odwagi i samodzielności myślenia. Wymaga to odwagi wzięcia spraw we własne ręce, zamiast obciążania innej osoby bądź instytucji odpowiedzialnością za swoje bezpieczeństwo w tej kwestii. Wymaga to zdolności zdania sobie sprawy, że konieczna jest osobista inicjatywa i działanie.

   Technologia DDS umożliwiła skonstruowanie zaawasowanego, stosunkowo taniego generatora funkcyjnego. Zaopatrzono go w interfejs umożliwiający podłączenie do PC (np. laptop). Napisano niesamowite oprogramowanie  które stwarza ogromne, niespotykane wcześniej możliwości sterowania generatorem. Możliwe jest generowanie ogromnej różnorodności sygnałów dzięki możliwości ich mieszania, narzucania różnego rodzaju modualcji, kształtów, możliwości zaawansowanego  definiowania różnych parametrów. Oprogramowanie posiada ogromną bazę danych, przy czym nie trzeba na bieżąco wprowadzać pożądanych częstotliwości, wystarczy operować nazwami (kliknięcia; jest też wyszukiwarka). Urządzenie umożliwia przeprowadzanie skanowania organizmu w poszukiwaniu częstotliwości reakcji organizmu (CRO). CRO są rejestrowane przez system, po czym można je zapisać w bazie danych Systemu, i korzystać w celu dostarczenia organizmowi potrzebnychmu wibracji. 

     Można samodzielnie definiować sobie pożądane zestawy, jak również sposoby ich generowania, i rejestrować je sobie w bazie danych pod dowolnie wybraną nazwą.  Możliwość eksploatacji tak zaawansowanego Systemu  otwiera szeroko wrota do samodzielnych eksperymentów i poszukiwań. Ludzie osiągają sukces w unieszkodliwianiu patogenów, a także w kategoriach rehabilitacji. To pierwszy tak potężny i elastyczny System Elektronicznego Odzyskiwania Zdrowia. Ostatnio wiadomo już, że ma modułową, elastyczną, łatwą do stopniowego rozbudowywania  konstrukcję. 

       Trzeba wiedzieć, że leki, minerały, suplementy -   na pewnym poziomie oddziaływują poprzez częstotliwości, wibracje.  Bazie częstotliwości Systemu zawiera tysiące zestawów dających wiele możliwości. Mamy na przykład częstotliwości elejków eterycznych. Zamiast więc kupować olejek, można zastosować wybrane częstotliwości udostępniane przez  System Spooky2.   Na przykład, potrzebujesz olejku cytrynowego. System ma go dla Ciebie. Wpisujesz w wyszukiwarce Systemu essential oil - lemon  i natychmiast masz częstotliwość, którą możesz wykorzystać dla przywołania efektów typowych dla użycia olejku cytrynowego. Sporo świadczy o skuteczności olejków w pozbywaniu się boreliozy (szerokie spektrum niszczenia mikrobów), a baza danych Systemu Spooky2  ma ich kilkadziesiąt.

       Trwają intensywne badania (niekoniecznie naukowe) nad zastosowaniem Systemu dla pozbywania się problemów zdrowotnych. Na bieżaco mają miejsce ciągle nowe odkrycia o  znaczeniu praktycznym dla dobra ludzi.

       Na skuteczność Systemu składają się też inne elementy, ale nie miejsce tu na ich wymienianie.

     Wszechstronność i moc Systemu, jak również trwające ciągle intensywnie badania i weryfikacje  skutkują pewnymi niedogodnościami. Jedną z nich jest konieczność bycia z tym w miarę na bieżąco i odsiewanie tego, co można odsiać.  Dużym ułatwieniem bylaby znajomość języka angielskiego, jako że to właśnie w tym języku publikowane są niezbędne materiały.

       Dość często ukazuje się nowa wersja oprogramowania i towarzysząca jej uaktualniana wersja anglojęzycznej instrukcji użytkowania Systemu naszpikowanej pojęciami, które na świeżo powstają w języku angielskim. Większość z tych pojęć po prostu przenosimy na grunt języka polskiego, a część z nich należy zastąpić  polskimi znaczeniami. To dość trudna praca.  

       Dodatkowy aspekt to istnienie anglojęzycznego, dynamicznie się rozwijającego Forum z ciągle pojawiającymi się nowymi, licznymi  wpisami   - niektóre bardzo wnoszące, w tym wiele interesujących świadectw. Choćby pobieżne śledzenie rozwoju sytuacji, bycie w miarę na bieżąco, aby wiedzieć, w jakim kierunku rozwija się System zabiera sporo czasu, ale nigdy nikt nie będzie wiedział wszystkiego. Na tym etapie ne jest możliwe ogarnięcie istotnej całości. To jest żywioł, to jest swoiste nadrabianie straconych dla zdrowia lat. Umożliwia to technologia, wreszcie  coś nam służy.  Wielu ludzi zaczyna podążać tym śladem.

    Ta wiedza to sporo informacji, intensywny rozwój. To, co było oczywiste, zaakceptowane wczoraj, dziś już może wyglądać inaczej.  Często nie ma odpowiedzi na jakieś pytania, albo - są - różne.  Ani ja, ani nikt inny nie zagwarantuje Ci odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania; to nie jest możliwe. Możesz też otrzymać odpowiedź, ale z czasem okaże się ona nieścisła. Summa summarum jednak nawet taka nominalnie nieścisła informacja może okazać się cenna, bo na danym etapie umożliwia działanie.

    Dziś bierność w dziedzinie zdrowia, oddanie go w ręce innym - nie jest dobrą decyzją.
 

Szkolenia

     Mogą przyspieszyć Twoją samodzielność w kwestii korzystania z Systemu. Nie masz jednak gwarancji, że spełnią wszystkie Twoje oczekiwania, że otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania. To młody, rozwijający się System. Płacisz mi za poświęcony Ci czas. Czy na przykład wizyta lekarska rozwiązuje Twoje problemy? Tak lub nie.  Płacisz lekarzowi za jego czas i kwalifikacje, za próbę rozwiązania Twoich problemów. Jednak nie  za rozwiązanie Twoich problemów, bo te mogą być rozwiązane - lub nie.

     Szkolenie może umożliwić Ci szybsze wystartowanie z eksploatacją Systemu, dostarczyć odpowiedzi na różne pytania, nauczyć Cię nowych rzeczy, rozwiać wątpliwości, wskaz kierunki dalszego rozwoju, oszczędzić wielu miesięcy poświęconych na samodzielne rozwiąznie problemów z eksploatacją Systemu.

    System Spooky2 to nowa,  dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Dlatego na tym etapie nie jest możliwa pełna znajomość Systemu. To jest system eksperymentalny, a nie medyczny, stosując go, przeprowadzasz osobiste eksperymenty w zakresie zbadania wpływu metod bioelektronicznych na swoje zdrowie. Zainteresuje to osoby poszukujące, skłonne do działania i brania odpowiedzialności za siebie.

       Ja staram się pomóc, ale nikt nie da Ci gwarancji, że Twoje oczekiwania zostaną spełnione. Jeśli takie postawienie sprawy nie odpowiada Ci, nie zwracaj się do mnie, proszę. Jeśli to akceptujesz, będę się starał Ci pomóc.  Pomocne dla Ciebie może wówczas okazać się uprzednie zapoznanie się z treścią  e-booka Maszyna Rife'a (nie jest to konieczne, choć może to umożliwić Ci rozpoczęcie rozmowy od wyższego poziomu, bo nie będziesz tracił czasu na zadawanie pytań o zagadnienia już wyjaśnione w e-booku). Na pewno będzie Ci łatwiej, jeśli znasz język angielski. Wówczas zapewne skoncentrujemy się raczej na aspektach czysto technicznych, szkolenie potrwa znacznie krócej. Jeśli rozpoczynając, nie będziesz miał konkretnych pytań, zaczniemy od wprowadzenia podstaw Systemu, i w trakcie szkolenia szybko okaże się, na czym należy się skupić.

       Ceny szkolenia nie odbiegają od cen korepetycji u dobrego korepetytora. Jednak zauważ, że o ile np. kurs językowy może trwać nawet latami po dwie, trzy lub cztery godziny lekcyjne w tygodniu, to  w przypadku szkolenia, o jakim tu mówimy, już kilka godzin może sporo wnieść, oszczędając Ci, jeśli cenisz swój czas,  miesięcy poszukiwań i dostarczając informacji, które byłoby Ci trudno samodzielnie zdobyć z uwagi na brak czasu, znajomości języka angielskiego czy zagadnień technicznych, lub wręcz pewnego osadzenia kontekstowego.

      Forma łączności, jaką sugeruję, może opierać się na wykorzystywaniu oprogramowania TeamViewer. 

    

Copyright (c) by Roman Nowak, 2015 - 2018 Gdynia